ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Δάνειο για Αγορά Καινούριου Αυτοκινήτου

Από την αγορά του πρώτου σου αυτοκινήτου μέχρι την αναβάθμισή του για να είναι άνετο με τη νέα σύνθεση της οικογένειάς σου, τα Δάνειά μας για Αγορά Καινούριου Αυτοκινήτου θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις ανάλογα με τις ανάγκες σου.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €50.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

3,25%

Τα επιτόκια δανείων ποικίλλουν ανάλογα με τη συνεισφορά. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

3,68%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

1 – 7 χρόνια

Επιλογές ευελιξίας:

$

Το Δάνειο για Αγορά Καινούριου Αυτοκίνητου ισχύει μόνο για καινούρια αυτοκίνητα

$

Μπορείς να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής

* Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Δάνειο για Αγορά Καινούριου Αυτοκινήτου;

$

 Το αγορασμένο αυτοκίνητο

$

Ασφάλεια για το καινούριο σου αυτοκίνητο

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Αρχικές χρεώσεις:

  • Έξοδα επεξεργασίας 1% επί του συνολικού ποσού του δανείου, με ελάχιστο ποσό €50, που χρεώνεται κατά το άνοιγμα του δανείου
  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50 μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα δάνεια για ιδιώτες που είναι λιγότερα ή ίσα με €30.000, και €80 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων για δάνεια για ιδιώτες για μεγαλύτερο ποσό από €30.000
  • Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας μπορείς να δεις τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων
$

Οι δανειολήπτες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του εσωτερικού πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας

$

Δες τα επιτόκια εδώ

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

>30%

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€20.000

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

3,25%

ΣΕΠΕ**

3,68%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

7 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€250

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€267

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€22.640

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΕ

**Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί στις 09/03/2020 και βασίζεται στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: Euribor 6 μηνών στις 09/03/2020 ήταν -0,427%, αλλά σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας, τα επιτόκια Euribor διαμορφώθηκαν στο 0,00%, έτσι υπολογίστηκαν με Euribor 6 μηνών στο 0,00% + περιθώριο 3,25%
  • Αρχικές χρεώσεις Τράπεζας: Έξοδα επεξεργασίας 1% χρεώνονται με το άνοιγμα του δανείου (€200) και έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50
  • Ποσό Δανείου: €20.000
  • Διάρκεια Δανείου: 7 χρόνια

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση για νομικούς, κανονιστικούς ή οποιονδήποτε άλλο λόγο και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.
Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείς το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σου μπορεί να χάσεις το σπίτι σου.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν ξοφλήσεις νωρίτερα το δάνειό σου (Μάθε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

Αν έχεις απορίες ή απλώς χρειάζεσαι βοήθεια να ξεκινήσεις

Τηλεφώνησέ μας στο 8000 0050 ή +357 22849000