ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Δάνειο με Δέσμευση Προθεσμιακής Κατάθεσης

Χρησιμοποιώντας τον Λογαριασμό Προθεσμιακής Κατάθεσής σου ως ασφάλεια για την αποπληρωμή του δανείου σου μπορείς να επωφεληθείς απο χαμηλότερα επιτόκια και να δώσεις προσοχή σε αυτά που είναι σημαντικά για εσένα.

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

1%

Βασισμένο στην υπόθεση ότι το επιτόκιο της Προθεσμιακής Κατάθεσης 6 μηνών για αυτό το δάνειο είναι 0,00% με περιθώριο 1%. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

1,42%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

6 μήνες – 10 χρόνια

Επιλογές ευελιξίας:

$

Μπορείς να επιλέξεις να εξοφλήσεις όλο ή μέρος του δανείου σου νωρίτερα από το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

*Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, υπάρχει πιθανότητα να χρεωθείς με έξοδα πρόωρης αποπληρωμής. Δες τον σχετικό τύπο, που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό, στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Δάνειο με Δέσμευση Προθεσμιακής Κατάθεσης;

$

Λογαριασμός Προθεσμιακής Κατάθεσης 6 μηνών

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Το Δάνειο τιμολογείται με βάση το επιτόκιο της Προθεσμιακής Κατάθεσης συν 1%

$

Αρχικές χρεώσεις:

  • Έξοδα επεξεργασίας 1% επί του συνολικού ποσού του δανείου, με ελάχιστο ποσό €50, που χρεώνεται κατά το άνοιγμα του δανείου
  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50 μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα δάνεια για ιδιώτες που είναι λιγότερα ή ίσα με €30.000, και €80 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων για δάνεια για ιδιώτες για μεγαλύτερο ποσό από €30.000
  • Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας μπορείς να δεις τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων
$

Δες τα επιτόκια εδώ

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€10.000

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

1%

ΣΕΠΕ**

1,42%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

8 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€150

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€108

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€10.410

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΕ

**Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί στις 08/07/2024 και βασίζεται στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: Επιτόκιο Προθεσμιακής Κατάθεσης 0,00% + περιθώριο 1% (συνολικό επιτόκιο 1%)
  • Αρχικές χρεώσεις: Έξοδα επεξεργασίας 1% χρεώνονται με το άνοιγμα του δανείου (€100) και έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50
  • Ποσό δανείου: €10.000
  • Διάρκεια δανείου: 8 χρόνια

Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας μπορεί να χάσετε το σπίτι σας.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας (Μάθετε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd δύναται να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση κατά την κρίση της, για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παροχή εξασφαλίσεων αποδεκτών για την Τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

If you have any questions, or simply need some help to get started

Call us on 8000 0050 or +357 22849000