ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Φοιτητικό Δάνειο

Η εκπαίδευσή σου είναι σημαντική. Γι’ αυτό και θέλουμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση των σπουδών σου εύκολη ώστε να απολαύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο τη φοιτητική ζωή. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αποκτάς και τρεχούμενο λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στο myAncoria για τη δική σου άνεση.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €100.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

4,74%

Οι αιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του κυμαινόμενου επιτοκίου της Ancoria Bank ή Euribor 6 μηνών. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

5,03%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

5 – 15 χρόνια

Επιλογές ευελιξίας:

$

Μέχρι πέντε χρόνια περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο του δανείου (δηλαδή πληρώνεις μόνο τους τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής) από την έγκριση του δανείου ή μέχρι και ένα χρόνο αφού ολοκληρώσεις τις σπουδές σου (όποιο από αυτά προκύψει πρώτο), πράγμα που σε αφήνει να συγκεντρωθείς στην εκπαίδευσή σου, χωρίς να ανησυχείς για τις δόσεις του δανείου

$

Έχεις την επιλογή για άμεση ή σταδιακή εκταμίευση του ποσού του δανείου ανάλογα με τις ανάγκες σου

$

Μπορεί να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής*.

*Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Φοιτητικό Δάνειο;

$

Α’ υποθήκη σε ακίνητη περιουσία

$

Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη

$

Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Τα Φοιτητικά Δάνεια χορηγούνται από κοινού στον φοιτητή και σε ένα ή και στους δύο γονείς

$

Αρχικές χρεώσεις:
Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις για τα Φοιτητικά Δάνεια. Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας δες τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

$

Δες τα επιτόκια εδώ

 

$

Δάνειο εντός του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017: Έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση πίστωσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύναψή της, αζημίως και χωρίς να αναφέρεις αιτιολογία, εκτός αν προχωρήσεις στην εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης πίστωσης, πριν λήξουν οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δάνειο εντός του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου 2010 (Ν.106(Ι)/2010): Έχεις το δικαίωμα, χωρίς να αναφέρεις τους λόγους, να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση δανείου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€50.000

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

4,74%

ΣΕΠΕ**

5,03%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

15 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€389

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€70.558

APR CALCULATION

**Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί στις 09/10/2023 και έχει βασιστεί στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: BBRC στις 09/10/2023 ήταν 2,69% + περιθώριο 2,05%
  • Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις της Τράπεζας
  • Άλλες αρχικές χρεώσεις: €581 (συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμων / υποθηκευτικών τελών)
  • Ποσό δανείου: €50.000
  • Διάρκεια δανείου: 15 χρόνια
  • Εξασφάλιση δανείου: Υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας αγοραίας αξίας €80.000 και υποθήκη για €50.000
  • Η εκχώρηση Ασφάλειας ζωής, η έρευνα στο αρχείο Artemis, τα έξοδα εκτίμησης για το υποθηκευμένο ακίνητο και η Ασφάλεια πυρός για το ενυπόθηκο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό

Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι ή άλλη περιουσία σας.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας (Μάθετε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου, το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd δύναται να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση κατά την κρίση της, για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παροχή εξασφαλίσεων αποδεκτών για την Τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

If you have any questions, or simply need some help to get started

Call us on 8000 0050 or +357 22849000