ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Φοιτητικό Δάνειο

Η εκπαίδευσή σου είναι σημαντική. Γι’ αυτό και θέλουμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση των σπουδών σου εύκολη ώστε να απολαύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο τη φοιτητική ζωή. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αποκτάς και τρεχούμενο λογαριασμό, χρεωστική κάρτα και πρόσβαση στο myAncoria για τη δική σου άνεση.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €100.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

3,32%

Οι αιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του κυμαινόμενου επιτοκίου της Ancoria Bank ή Euribor 6 μηνών. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

3,61%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

5 – 15 χρόνια

Επιλογές ευελιξίας:

$

Μέχρι πέντε χρόνια περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο του δανείου (δηλαδή πληρώνεις μόνο τους τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής) από την έγκριση του δανείου ή μέχρι και ένα χρόνο αφού ολοκληρώσεις τις σπουδές σου (όποιο από αυτά προκύψει πρώτο), πράγμα που σε αφήνει να συγκεντρωθείς στην εκπαίδευσή σου, χωρίς να ανησυχείς για τις δόσεις του δανείου

$

Έχεις τη δυνατότητα να αναστείλεις μέχρι και δύο μηνιαίες δόσεις τον χρόνο, φτάνει να ενημερώσεις την Τράπεζα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία καταβολής της δόσης, με μέγιστο αριθμό αναστολών τις 24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου

$

Έχεις την επιλογή για άμεση ή σταδιακή εκταμίευση του ποσού του δανείου ανάλογα με τις ανάγκες σου

$

Μπορεί να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής*.

*Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Φοιτητικό Δάνειο;

$

Α’ υποθήκη σε ακίνητη περιουσία

$

Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη

$

Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Τα Φοιτητικά Δάνεια χορηγούνται από κοινού στον φοιτητή και σε ένα ή και στους δύο γονείς

$

Αρχικές χρεώσεις:
Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις για τα Φοιτητικά Δάνεια. Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας δες τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

$

Δες τα επιτόκια εδώ

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€50.000

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

3,32%

ΣΕΠΕ**

3,61%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

15 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€353

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€63.556

APR CALCULATION

**Το ΣΕΠΕ έχει υπολογιστεί στις 09/03/2020 και έχει βασιστεί στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: Euribor 6 μηνών στις 09/03/2020 ήταν -0,427%, αλλά σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας, τα επιτόκια Euribor διαμορφώθηκαν στο 0,00%, έτσι υπολογίστηκαν με Euribor 6 μηνών στο 0,00% + περιθώριο 3,32%
  • Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις της Τράπεζας
  • Άλλες αρχικές χρεώσεις: €791 (συμπεριλαμβανομένων των: τελών χαρτοσήμων / εκτιμητικών εξόδων για το υποθηκευμένο ακίνητο / έρευνα στο αρχείο Artemis)
  • Ποσό δανείου: €50.000
  • Διάρκεια δανείου: 15 χρόνια
  • Εξασφάλιση δανείου: Υποθήκη επί της ακίνητης περιουσίας αγοραίας αξίας €100.000 και υποθήκη για €55.000
  • Η εκχώρηση Ασφάλειας ζωής και Ασφάλειας πυρός σε ενυπόθηκα ακίνητα δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση για νομικούς, κανονιστικούς ή οποιονδήποτε άλλο λόγο και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.
Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείς το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σου μπορεί να χάσεις το σπίτι σου.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν ξοφλήσεις νωρίτερα το δάνειό σου (Μάθε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

Αν έχεις απορίες ή απλώς χρειάζεσαι βοήθεια να ξεκινήσεις

Τηλεφώνησέ μας στο 8000 0050 ή +357 22849000