ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Προσωπικό Δάνειο

Είτε ψάχνεις να καλύψεις κάποιες επιπλέον προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες ή απλώς επιθυμείς να μειώσεις τις μηνιαίες σου δόσεις, το Προσωπικό Δάνειο από την Ancoria Bank προσφέρει μια γκάμα επιλογών ευελιξίας.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €100.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

5,64%

Οι αιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του κυμαινόμενου επιτοκίου της Ancoria Bank ή Euribor 6 μηνών. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

6,16%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

6 μήνες – 15 χρόνια

Επιλογές ευελιξίας:

$

Μπορείς να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής*

*Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Προσωπικό Δάνειο;

$

Α’ υποθήκη σε ακίνητη περιουσία

$

Δέσμευση Προθεσμιακής Κατάθεσης

$

Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη

$

Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

Δάνεια μέχρι €10.000 μπορούν να χορηγηθούν ανεξασφάλιστα, έπειτα από έγκριση της Τράπεζας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το επιτόκιο που χρεώνεται είναι πιο ψηλό. (Περισσότερες πληροφορίες για τα επιτόκια θα βρεις εδώ)

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Αρχικές χρεώσεις:

 • Έξοδα επεξεργασίας 1% επί του συνολικού ποσού του δανείου, με ελάχιστο ποσό €50, που χρεώνεται κατά το άνοιγμα του δανείου
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50 μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα δάνεια για ιδιώτες που είναι λιγότερα ή ίσα με €30.000, και €80 έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων για δάνεια για ιδιώτες για μεγαλύτερο ποσό από €30.000
 • Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας μπορείς να δεις τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων
$

Δες τα επιτόκια εδώ

 

$

Δάνειο εντός του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017: Έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση πίστωσης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύναψή της, αζημίως και χωρίς να αναφέρεις αιτιολογία, εκτός αν προχωρήσεις στην εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης πίστωσης, πριν λήξουν οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για την εξάσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Δάνειο εντός του περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμου 2010 (Ν.106(Ι)/2010): Έχεις το δικαίωμα, χωρίς να αναφέρεις τους λόγους, να υπαναχωρήσεις από τη σύμβαση δανείου εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπογραφή της ή από την ημερομηνία παραλαβής των όρων της σύμβασης δανείου, σε περίπτωση που αυτή έπεται της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€100.000

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

5,64%

ΣΕΠΕ**

6,16%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

15 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€1.080

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€825

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€148.453

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΕ

**Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί στις 08/04/2024 και βασίζεται στα πιο κάτω:

 • Επιτόκιο: BBRC στις 08/04/2024 ήταν 3,29% + περιθώριο 2,35%
 • Αρχικές χρεώσεις Τράπεζας: Έξοδα επεξεργασίας 1% χρεώνονται με το άνοιγμα του δανείου (€1.000) και έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €80
 • Άλλες αρχικές χρεώσεις: €1.156 (συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμων / υποθηκευτικών τελών)
 • Ποσό δανείου: €100.000
 • Διάρκεια δανείου: 15 χρόνια
 • Η εκχώρηση Ασφάλειας ζωής, η έρευνα στο αρχείο Artemis, τα έξοδα εκτίμησης για το υποθηκευμένο ακίνητο και η Ασφάλεια πυρός για το ενυπόθηκο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό

Συχνές ερωτήσεις

Για ποιους σκοπούς μπορώ να υποβάλω αίτηση για το Προσωπικό Δάνειο της Ancoria Bank;

Το Προσωπικό Δάνειο της Ancoria Bank καλύπτει οποιαδήποτε προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για Προσωπικό Δάνειο στην Ancoria Bank;

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον Υπολογιστή Δανείου της Ancoria Bank για να αξιολογήσεις αν πληροίς τα κριτήρια για δάνειο. Μπορείς επίσης να στείλεις ένα email ή να επικοινωνήσεις μαζί μας για να κλείσεις ένα ραντεβού για περισσότερες πληροφορίες.

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό για το Προσωπικό Δάνειο της Ancoria Bank;

Μπορείς να κάνεις αίτηση για μέχρι και €100.000.

Ποια είναι η διάρκεια αποπληρωμής του Προσωπικού Δανείου;

Η διάρκεια αποπληρωμής του Προσωπικού Δανείου είναι από 6 μήνες ως 15 χρόνια.

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για Προσωπικό Δάνειο;

Μπορούν να ζητηθούν οι πιο κάτω εξασφαλίσεις:

 • Α’ υποθήκη σε ακίνητη περιουσία
 • Δέσμευση Προθεσμιακής Κατάθεσης
 • Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη
 • Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία
 • Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

Μπορεί να δοθεί ανεξασφάλιστο Προσωπικό Δάνειο;

Προσωπικά Δάνεια μέχρι €10.000 μπορούν να χορηγηθούν ανεξασφάλιστα, έπειτα από έγκριση της Τράπεζας. Σε αυτές τις περιπτώσεις αλλάζει και το επιτόκιο που χρεώνεται. Μπορείς να δεις τα επιτόκια εδώ.

Έχω δικαίωμα υπαναχώρησης;

• Αν το δάνειό σου είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη, έχεις δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψή του, χωρίς τέλη και χωρίς να αναφέρεις τους λόγους, εκτός αν προχωρήσεις στην εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης πίστωσης πριν λήξουν οι 5 εργάσιμες μέρες για την εξάσκηση αυτού του δικαιώματος.
• Αν το δάνειό σου δεν είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη, έχεις το δικαίωμα, χωρίς να αναφέρεις τους λόγους, να υπαναχωρήσεις από τη δανειακή σύμβαση εντός 14 ημερών από την υπογραφή της ή από την παραλαβή των όρων της δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση που αυτό έπεται της υπογραφής της συμφωνίας.

Το Προσωπικό Δάνειό μου από την Ancoria Bank θα έχει σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο;

Το Προσωπικό Δάνειο της Ancoria Bank έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το BBRC (Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας για Καταναλωτικά) συν το περιθώριο ή με βάση Euribor 6 μηνών. Επιπλέον, προσφέρουμε Προσωπικό Δάνειο με Δέσμευση Προθεσμιακής Κατάθεσης με σταθερό επιτόκιο. Μπορείς να δεις τα επιτόκια εδώ.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου;

Το κυμαινόμενο επιτόκιο μεταβάλλεται με βάση τις αλλαγές της αγοράς, ενώ το σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Τι είναι το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ);

Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος της πιστωτικής διευκόλυνσης εκφρασμένο ως ετήσιο ποσοστό. Το ΣΕΠΕ παρέχεται για να σε βοηθήσει να συγκρίνεις διαφορετικές προσφορές.

Υπάρχουν αρχικές χρεώσεις;

 • Έξοδα Επεξεργασίας: Υπάρχουν έξοδα επεξεργασίας 1% επί του συνολικού ποσού του δανείου, με ελάχιστο ποσό €50, που χρεώνεται κατά το άνοιγμα του δανείου.
 • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων €50, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα δάνεια για ιδιώτες που είναι λιγότερα ή ίσα με €30.000. Για μεγαλύτερο ποσό από €30.000 τα έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων είναι €80.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μας, μπορείς να δεις τον Πίνακα Προμηθειών και Χρεώσεων.

Μπορώ να αποπληρώσω μέρος ή ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου μου νωρίτερα;

Μπορείς να επιλέξεις να εξοφλήσεις το δάνειό σου νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του όπως συμφωνήθηκε, εν μέρει ή πλήρως. Σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής δανείου υπάρχει η πιθανότητα τελών προεξόφλησης.

Τι θα συμβεί αν χάσω την αποπληρωμή του δανείου μου;

Θα υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ή τέλη, αυξάνοντας το κόστος του δανείου σου.

Πώς μπορεί η Ancoria Bank να με υποστηρίξει αν αντιμετωπίζω οικονομικές δυσκολίες κατά την αποπληρωμή του Προσωπικού μου Δανείου;

Η Ancoria Bank προτρέπει όλους τους πελάτες, που αναμένουν να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, να επικοινωνήσουν αμέσως με τον προσωπικό τους τραπεζίτη ή έναν εκπρόσωπο της τράπεζας για να προσαρμόσουν το πρόγραμμα αποπληρωμής τους.

Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι ή άλλη περιουσία σας.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας (Μάθετε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Σε περίπτωση μεταβλητού επιτοκίου, το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd δύναται να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση κατά την κρίση της, για νομικούς, κανονιστικούς ή άλλους λόγους και να αποσύρει ή τροποποιήσει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Η χορήγηση των διευκολύνσεων υπόκειται στην παροχή εξασφαλίσεων αποδεκτών για την Τράπεζα. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

 • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
 • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

If you have any questions, or simply need some help to get started

Call us on 8000 0050 or +357 22849000