Προστασία Δεδομένων

Η ιδιωτικότητά σου είναι σημαντική
Πληροφορίες για το πώς τα προσωπικά σου δεδομένα προστατεύονται και διάφορα άλλα

Πάτησε στους πιο κάτω συνδέσμους για να ανοίξεις τα διάφορα έγγραφα σχετικά με την Προστασία Δεδομένων σε μορφή PDF (οι σύνδεσμοι ανοίγουν σε νέο παράθυρο)

Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση dpo@ancoriabank.com ή τηλεφωνικά στους αριθμούς 8000 0050/+357 22 849000 (Δευτέρα.-Πέμπτη 08:15-17:00 / Παρασκευή 08:15-14:00)