ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Νικόλας Πρέντζας

Νικόλας Πρέντζας

Ο Νικόλας αρχικά κατείχε τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικών Λειτουργιών μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, οπόταν και πήρε τη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή & COO και επίσης έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρχισε την καριέρα του το 2001 στην Τράπεζα Κύπρου, όπου κατείχε διάφορες θέσεις που αφορούσαν την ανάπτυξη της τράπεζας στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής. Έχοντας ισχυρό τεχνικό και επιχειρησιακό ιστορικό, δημιούργησε και ηγήθηκε μιας ομάδας με σκοπό την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη της στρατηγικής CRM της τράπεζας. Έπειτα ο Νικόλας εργάστηκε στην εισαγωγή της τράπεζας στις ξένες αγορές βοηθώντας στην επιχειρησιακή οργάνωση σε Ρωσία, Ουκρανία και Ρουμανία.

Έχοντας πάθος με την τεχνολογία, εργάστηκε και εκτός τραπεζικού τομέα για 3 χρόνια ως IT Manager σε έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους της Κύπρου, για να επιστρέψει στην τραπεζική στην Κυπριακή Τράπεζας Αναπτύξεως αρχικά ως O&M Manager και έπειτα ως IT και O&M Manager.

Εκπαίδευση: MPhil σε Management Studies από το Cambridge University και MA και ΒΑ σε Computer Scienceεπίσης από το Cambridge University.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας