ΜΕΛΟΣ

Χάρης Χαραλάμπους

Χάρης Χαραλάμπους

Ο Χάρης έχει πλούσια επαγγελματική πείρα και εις βάθος γνώσεις στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα (τράπεζες και κεφαλαιαγορές). Είναι Εκτελεστικός Σύμβουλος και Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου του Επενδυτικού Ταμείου The Αctive Banking Fund AIFLNP V.C.I.C Ltd, το οποίο είναι αδειοδοτημένο και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το εν λόγω Ταμείο επενδύει σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης τραπεζών στη Βόρειο Αμερική και Δυτική Ευρώπη. Προηγουμένως, εργάστηκε για 6 χρόνια στη Citigroup Λονδίνου και Νέας Υόρκης ως Αντιπρόεδρος  της εσωτερικής ομάδας για εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.  Εργάστηκε επίσης στην Deutsche Bank, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) και την Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρου (cdbbank). Μέσα από τις διάφορες θέσεις που κατείχε, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση εισηγήσεων για επιχειρηματική στρατηγική τραπεζών, διαχείριση κινδύνων, στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων και στη χρήση παραγώγων (derivatives).

Εκπαίδευση: B.A. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Cambridge, Μεταπτυχιακό M.Phil. στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Oxford και ΜΒΑ από το London Business School με διάκριση, με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά. Είναι επίσης εγκεκριμένος επαγγελματίας στον τομέα των επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CYSEC advanced certification).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας