Γραμματέας Εταιρείας

Σοφία Κοντού

Σοφία Κοντού

Η Σοφία Κοντού εργάζεται στην Ancoria Bank από τον Ιανουάριο του 2023 ως Γραμματέας Εταιρείας. Εργάστηκε για 8 χρόνια ως δικηγόρος εταιρικού δικαίου στα δικηγορικά γραφεία Άντης Τριανταφυλλίδης & Υιοί Δ.Ε.Π.Ε. και Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε. Ειδικεύεται σε εταιρικά και εμπορικά θέματα, ιδιαίτερα σε σχέση με εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών και επιχειρήσεων, κοινοπραξίες, εταιρικές αναδιοργανώσεις και αναδιαρθρώσεις και τη διενέργεια εκθέσεων δέουσας επιμέλειας υψηλού επιπέδου εταιρειών.

Εκπαίδευση: LLB και LLM στο Διεθνές και Εμπορικό Δίκαιο με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο Πετρελαίου και Αερίου από το Πανεπιστήμιο του Buckingham.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας

No Results Found

The post you requested could not be found. Try changing your widget settings or add some new posts.