ΜΕΛΟΣ

Δώρος Λοϊζίδης

Δώρος Λοϊζίδης

Ο Δώρος υπηρετεί σήμερα σε κορυφαία διευθυντική θέση σε εταιρεία που παρέχει λύσεις λογισμικού και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή της EMAA. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον τραπεζικό/χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου υπηρέτησε σε κορυφαίες διευθυντικές θέσεις. Διετέλεσε Μη Εκτελεστικός Διευθυντής στη Συνεταιριστική Αποταμιευτική Εταιρεία Λεμεσού Λτδ και Μέλος της Επιτροπής στην Επιτροπή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Μέσα από τη μακρόχρονη εργασιακή του ενασχόληση με τον τομέα των τραπεζικών/χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου και του πιστωτικού κινδύνου, τη διαχείριση διαθεσίμων και την τεχνολογία.

Εκπαίδευση: B.Sc. σε Engineering Sciences από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και MBA από το Graduate School of Business του Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ). Το 2002 απέκτησε πτυχίο B.Sc. στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και έχει γίνει Associate Member του Chartered Institute of Bankers (ACIB). Κατέχει, επίσης, Πιστοποιημένο Δίπλωμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής από το ACCA Ηνωμένου Βασιλείου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας