ΜΕΛΟΣ

Αλεξάνδρα Σπύρου

Αλεξάνδρα Σπύρου

Η Αλεξάνδρα είναι CEO της PS Novus Business Consulting Ltd, μιας εταιρείας που παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προηγουμένως ήταν CFO στην εταιρεία Elias Neocleous & Co LLC. Έχει μεγάλη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό τομέα ως μέλος-κλειδί της ομάδας που είναι υπεύθυνη για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα πελατών. Η εμπειρία της εκτείνεται και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης Οιογενειακών Επιχειρήσεων (Single and Multi Family Office). Στα 15 χρόνια εργασιακής πείρας, τόσο σε μια εταιρεία από τις Big Four όσο και στον νομικό τομέα, απέκτησε εμπειρία στα φορολογικά και στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και πιο συγκεκριμένα σε εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα, επενδυτικές εταιρείες και άλλες ρυθμιζόμενες οντότητες, που συμμετείχαν σε αρχική εισαγωγή στο Χρηματηστήριο (IPOs) του Λονδίνου. Είναι μέλος των STEP, ICAEW και ICPAC και κατέχει Advanced Diploma στο International Taxation. Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus South East Asia Business Association of CCCI.

Εκπαίδευση: Πτυχίο Bsc σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και MSc στην Κατασκευή και Ανάλυση Υποκορεσμένων Σχεδιασμών. Είναι κάτοχος του επαγγελματικού διπλώματος ACA (FCA) και μέλος του ΣΕΛΚ. Είναι επίσης μέλος των Trust and Estate Practitioner (TEP), αφού από τον Φεβρουάριο 2019 είναι κάτοχος Professional Postgraduate Diploma στον τομέα Private Wealth Advising. Τέλος κατέχει επαγγελματικό δίπλωμα στον φορολογικό τομέα ADIT (Advanced Diploma in International Taxation), το οποίο δίνεται από το Chartered Institute of Taxation.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας