ΜΕΛΟΣ

Αθηνά Παπαδοπούλου

Αθηνά Παπαδοπούλου

Η Αθηνά εργάστηκε στη Νομική Υπηρεσία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ από  το 1974 μέχρι και την αφυπηρέτησή της τον Δεκέμβριο του 2010. Το 1999 διορίστηκε επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας Κύπρου και για αρκετά χρόνια ήταν και επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στις αναγκαίες αλλαγές μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια που εργαζόταν στην Τράπεζα Κύπρου, συμμετείχε σε όλο το φάσμα εργασιών   της νομικής υπηρεσίας, γνωματεύοντας για τα νομικά θέματα της τράπεζας, το προσωπικό της και τις θυγατρικές εταιρείες της τράπεζας στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Ήταν υπεύθυνη και ασχολείτο με τις νομικές διαδικασίες που γίνονταν από ή κατά της  τράπεζας, στην προετοιμασία συμβάσεων, σε μεγάλα έργα, όπως η αύξηση  κεφαλαίου της τράπεζας, η επέκταση σε ξένες αγορές και η εφαρμογή όλων των νόμων και κανονισμών που εξέδιδαν  οι εποπτικές αρχές.

Εκπαίδευση: Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο (Παλουριώτισσας) στη Λευκωσία και σπούδασε Νομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησε το πτυχίο Barrister-at-Law. Η Αθηνά είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΛ

Εκτελεστικοί Διευθυντές

Γραμματέας Εταιρείας