Αυξήσαμε τα καταθετικά επιτόκιά μας

1 Μάρ, 2023

Προχωρήσαμε σε αύξηση των καταθετικών μας επιτοκίων, στηρίζοντας έμπρακτα ιδιώτες και επιχειρηματίες πελάτες μας. Ακολουθώντας πιστά τη φιλοσοφία μας για επαναπροσδιορισμό της τραπεζικής και παρακολουθώντας τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, ανοίγουμε νέους δρόμους προσφέροντας στους πελάτες μας, υφιστάμενους και πιθανούς, ψηλότερες αποδόσεις όσον αφορά τις καταθέσεις τους.

Έπειτα από την αύξηση των επιτοκίων των δανείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις επιπτώσεις που αυτό έφερε, ακολουθεί και η ανάλογη αύξηση στα καταθετικά επιτόκια. Πλέον είναι καιρός να αποφευχθούν τα αρνητικά ή μηδενικά επιτόκια, προσφέροντας στους καταθέτες απόδοση, χωρίς να απειλείται ταυτόχρονα η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Από την αρχή της λειτουργίας μας δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των καταναλωτών και συμβαδίζουμε με τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. Μέσα από το υβριδικό μοντέλο, όπου φυσική και ψηφιακή εξυπηρέτηση συνυπάρχουν αρμονικά, καταφέραμε να γίνουμε ένας αξιόπιστος χρηματοοικονομικός συνεργάτης στους πελάτες μας, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, κτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τα αναθεωρημένα καταθετικά επιτόκια, τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ, όπως επίσης όρους και προϋποθέσεις, θα βρεις εδώ για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ