Η πιστοποίησή μας ως Εργοδότης Ισότητας ανανεώθηκε

21 Δεκ, 2022

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η πιστοποίησή μας ως Εργοδότης Ισότητας ανανεώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζοντας την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον, που εφαρμόζουμε.

Αυτή η ανανέωση αναγνωρίζει την ανθρωποκεντρική πολιτική και στρατηγική που ακολουθήσαμε από την αρχή της λειτουργίας μας, προωθώντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, το οποίο προάγει τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια και τον επαγγελματισμό. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τη φιλοσοφία και τις αξίες μας ότι οι άνθρωποί μας βρίσκονται στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε.

Η πιστοποίηση ανανεώθηκε, αφού το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αξιολόγησε τις πρακτικές και διαδικασίες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μας και πραγματοποίησε έρευνα με αντιπροσωπευτικό δείγμα εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ