Απόψεις του CEO για τους στόχους της νέας κυβέρνησης

3 Μάρ, 2023

Ο κ. Γιάννης Λοΐζου, CEO της Ancoria Bank, μοιράστηκε τις απόψεις του για τα ζητήματα που πρέπει η νέα κυβέρνηση να επικεντρωθεί, καθώς και τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει, σε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Φιλελεύθερο.

Στο άρθρο του ο κ. Λοΐζου αναφέρει ότι η νέα κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και προοπτικές. Μία από τις κύριες προτεραιότητες είναι η διαχείριση της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, η οποία προήλθε από την πανδημία του κορωνοϊού και την κρίση στην Ουκρανία. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών και του πληθωρισμού, καθώς και σε αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αντίκτυπο στην οικονομία.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μέτρα που να συνδυάζουν τη σταθερότητα της οικονομίας με την προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στον τομέα της οικονομίας και του δικαστικού συστήματος, την προώθηση ενός σχεδίου επενδύσεων που θα προσελκύει επενδυτές και θα υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομών, καθώς και την προώθηση της πράσινης οικονομίας και της ψηφιακής μεταρρύθμισης.

Επιπλέον, η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και να μειώσει τη γραφειοκρατία, προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτογενούς οικονομίας και στην εφαρμογή πολιτικών που να προάγουν την αειφορία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Συνολικά, η νέα κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, προωθώντας μια πολιτική που να στηρίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πολιτών. Ο τραπεζικός τομέας επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της οικονομίας και θα πρέπει να συνεργαστεί με την κυβέρνηση για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Διάβασε το άρθρο εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΕ ΕΠΙΣΗΣ