ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Δάνειο Πρώτης Κατοικίας

Είτε ετοιμάζεσαι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα στον τομέα των ακινήτων είτε απλώς ψάχνεις να επιδιορθώσεις κάποιες φθορές στο σπίτι σου, τα Στεγαστικά Δάνεια της Ancoria Bank για Πρώτη Κατοικία μπορούν να κάνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα. Μπορείς να κτίσεις, να αγοράσεις ή να ανακαινίσεις το σπίτι σου, να αποκτήσεις γη ή να αποπληρώσεις ένα ήδη υπάρχων δάνειο από άλλη τράπεζα.

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Μέχρι €300.000

Μέχρι 80% της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

2,10%

Τα επιτόκια ποικίλλουν ανάλογα με τη συνεισφορά του πελάτη. Δες τα επιτόκια εδώ

ΣΕΠΕ

2,20%

Το ΣΕΠΕ υπολογίζεται με βάση το αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πιο κάτω

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

5 – 35 χρόνια

Η ηλικία του δανειολήπτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 έτη κατά τη λήξη του δανείου

Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων:

$

Η Ancoria Bank συμμετέχει στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Στεγαστικών Δανείων. Όσοι ενδιαφέρονται για Δάνειο Πρώτης Κατοικίας μπορούν να αιτηθούν δάνειο με υποθήκη με επιδότηση επιτοκίου μέχρι 1,50% σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου. Διάβασε περισσότερα για το Σχέδιο, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών εδώ

Επιλογές ευελιξίας:

$

Για σπίτια υπό ανέγερση μέχρι δύο χρόνια περίοδος χάριτος στο κεφάλαιο του δανείου (δηλαδή πληρώνεις μόνο τους τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής) από την έγκριση του δανείου

$

Έχεις τη δυνατότητα να αναστείλεις μέχρι και δύο μηνιαίες δόσεις τον χρόνο, φτάνει να ενημερώσεις την Τράπεζα τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία καταβολής της δόσης, με μέγιστο αριθμό αναστολών τις 24 δόσεις κατά τη διάρκεια του δανείου

$

Επίλεξε άμεση ή σταδιακή εκταμίευση του ποσού του δανείου ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών

$

Μπορεί να επιλέξεις να ξοφλήσεις το δάνειό σου, μερικώς ή ολόκληρο, νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία αποπληρωμής*

*Στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του δανείου, υπάρχει η πιθανότητα τελών προπληρωμής. Δες τη σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων

Ποιες είναι οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις ή άλλες προϋποθέσεις για Στεγαστικό Δάνειο;

$

Α’ υποθήκη επί του ακινήτου που χρηματοδοτείται

$

Ασφάλεια ζωής για τον δανειολήπτη

$

Ασφάλεια πυρός και σεισμού για την υποθηκευμένη περιουσία

$

Οποιαδήποτε άλλη εξασφάλιση ή εγγύηση που μπορεί να ζητηθεί από την Τράπεζα

$

Ο μισθός των δανειοληπτών να κατατίθεται αυτόματα στην Ancoria Bank

$

Οι δανειολήπτες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του εσωτερικού πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας

Περισσότερες λεπτομέρειες:

$

Αρχικές χρεώσεις:

  • Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις όσον αφορά στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Αν χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες για τις χρεώσεις μας, μπορείς να δεις τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων
$

Δες τα επιτόκια εδώ

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα:

Στην Ancoria Bank θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Γι’ αυτό και πιο κάτω σου δίνουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως οδηγό.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

>35%

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

€100.000

ΕΠΙΤΟΚΙΟ

2,10%

ΣΕΠΕ**

2,20%

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ

35 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΡΧΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

€0

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ

€336

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

€141.326

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΕ

**Το ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) έχει υπολογιστεί στις 01/12/2021 και βασίζεται στα πιο κάτω:

  • Επιτόκιο: BBRH στις 11/10/2021 ήταν 1,59% + περιθώριο 0,51%
  • Ποσό δανείου: €100.000
  • Διάρκεια δανείου: 35 χρόνια
  • Δεν υπάρχουν αρχικές χρεώσεις της Τράπεζας
  • Άλλες αρχικές χρεώσεις: €1.166 (συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμων / υποθηκευτικών τελών)
  • Εξασφάλιση δανείου: Υποθήκη στην ακίνητη περιουσία αγοραίας αξίας €154.000 και υποθηκευμένης αξίας €100.000
  • Η εκχώρηση Ασφάλειας ζωής, η έρευνα στο αρχείο Artemis, τα έξοδα εκτίμησης για το υποθηκευμένο ακίνητο και η Ασφάλεια πυρός για το ενυπόθηκο ακίνητο δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτόν τον υπολογισμό

Σημείωση: Η Ancoria Bank Ltd έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια αίτηση/πελατειακή σχέση για νομικούς, κανονιστικούς ή οποιονδήποτε άλλο λόγο και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η πρότασή μας δυνατό να διαφέρει, κατόπιν της ανάλυσης από εμάς των προσωπικών σας χρηματοοικονομικών και άλλων δεδομένων.
Προειδοποίηση: Αν δεν τηρείς το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σου μπορεί να χάσεις το σπίτι σου.
Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν ξοφλήσεις νωρίτερα το δάνειό σου (Μάθε περισσότερα στους πιο κάτω συνδέσμους: Κατάλογος Προμηθειών και Χρεώσεων & Τέλη προεξόφλησης για δάνεια με σταθερό επιτόκιο).
Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

Σκέφτεσαι

για δάνειο;

Με τον Υπολογιστή Δανείου μας μπορείς άμεσα:

  • Να δεις ποια θα είναι η ενδεικτική μηνιαία σου δόση
  • Να μάθεις αν πληροίς τα βασικά κριτήρια για πιθανή έγκριση του δανείου σου

Και μετά κλείσε ραντεβού, που θα γίνει μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφωνικά, για περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς κάποια δέσμευση.

Αν έχεις απορίες ή απλώς χρειάζεσαι βοήθεια να ξεκινήσεις

Τηλεφώνησέ μας στο 8000 0050 ή +357 22849000