Σχολια

Τα σχόλιά σου είναι σημαντικά για εμάς
Αν κάτι δεν πήγε καλά ή αν απλώς θες να μοιραστείς μια θετική εμπειρία που είχες μαζί μας, ενημέρωσέ μας

Έχεις κάποιο παράπονο;

Κύπρος

Σημείωση: Μπορείς να μάθεις τη διαδικασία που χρησιμοποιεί η Ancoria Bank σχετικά με τη διαχείριση εισηγήσεων ή παραπόνων εδώ. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με την απάντησή μας ή τον τρόπο που χειριστήκαμε το παράπονό σου, μπορείς να υποβάλεις παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τότε που πήρες απάντηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ.

Ελλάδα

Σημείωση: Μπορείς να μάθεις τη διαδικασία που χρησιμοποιεί η Ancoria Bank σχετικά με τη διαχείριση εισηγήσεων ή παραπόνων εδώ. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με την απάντησή μας ή τον τρόπο που χειριστήκαμε το παράπονό σου, μπορείς να υποβάλεις παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσα σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τότε που πήρες απάντηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ.

Πες κάτι θετικό