Σχολια

Τα σχόλιά σου είναι σημαντικά για εμάς
Αν κάτι δεν πήγε καλά ή αν απλώς θες να μοιραστείς μια θετική εμπειρία που είχες μαζί μας, ενημέρωσέ μας

Έχεις κάποιο παράπονο;

Σημείωση: Μπορείς να μάθεις τη διαδικασία που χρησιμοποιεί η Ancoria Bank σχετικά με τη διαχείριση εισηγήσεων ή παραπόνων εδώ. Αν δεν είσαι ευχαριστημένος με την απάντησή μας ή τον τρόπο που χειριστήκαμε το παράπονό σου, μπορείς να υποβάλεις παράπονο στον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από τότε που πήρες απάντηση. Στοιχεία Επικοινωνίας: Κυπράνωρος 15, 1061, Λευκωσία, Κύπρος T: +357 22848900 / F: +357 22660584 / Φόρμα παραπόνων: πάτησε εδώ

Πες κάτι θετικό