ΜEΛΟΣ

Δρ Μάριος Κληρίδης

Δρ Μάριος Κληρίδης

Ο Μάριος εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας το 1982 ως Επικεφαλής Προγραμματισμού & Έρευνας.  Έπειτα, ανέλαβε επιπρόσθετα καθήκοντα  στην  Υπηρεσία Καρτών & Λιανικής Τραπεζικής,  στον Τομέα Επενδύσεων, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και στη Διεθνή Τραπεζική. Το 2001 διορίσθηκε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με πενταετές συμβόλαιο. Επέστρεψε στην Ελληνική Τράπεζα το 2006, ως Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνου και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Το 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας  όπου παρέμεινε μέχρι   τον Σεπτέμβριο του 2015. Είναι μέλος στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Πρόεδρος της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών και μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σχετικά με το Τραπεζικό Σύστημα της Κύπρου και τα χρηματοοικονομικά της Κύπρου.

Εκπαίδευση: Πτυχίο και μεταπτυχιακό στα Οικονομικά από το London School of Economics and Political Science και PhD in Labour Economics.