ΜEΛΟΣ

Χλόη Κυπριανού

Χλόη Κυπριανού

Η Χλόη έχει εμπειρία 12 χρόνων στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και ιδιαίτερα στην Τραπεζική Επενδύσεων, στις Αγορές Μετοχικού Κεφαλαίου και στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος για τις Επενδυτικές Σχέσεις και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων για την ηπειρωτική Ευρώπη στην Blackstone Alternative Asset Management. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται διάφορα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, όπως Συνταξιοδοτικά Ταμεία, SWFs, Ασφαλιστές και άλλες εταιρείες Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Προηγουμένως έχει εργαστεί στον τομέα της Τραπεζικής Επενδύσεων για τις εταιρείες Lehman Brothers και Nomura στο Λονδίνο.

Εκπαίδευση: Πτυχίο στα οικονομικά με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Wharton BusinessSchool, University of Pennsylvania.