ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Παναγιώτου

Χαράλαμπος Παναγιώτου

Ο Χαράλαμπος έχει 15 χρόνια εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Trading Point Financial Instruments Ltd, μιας κυπριακής εταιρείας επενδύσεων. Προηγουμένως εργάστηκε ως Αντιπρόεδρος της Barclays, όπου ήταν υπεύθυνος για τις επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες της τράπεζας στην Κύπρο. Διετέλεσε επίσης Επικεφαλής της GroupInstitutional Wealth Management and Treasury Markets της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. Επίσης, ήταν Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης CFA.

Εκπαίδευση: Πτυχίο στην Αναλογιστική Επιστήμη και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών από το London School of Economics and Political Science. Ο Χαράλαμπος είναι Chartered Financial Analyst (CFA) και Fellow του Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου.